">
Информатика Программирование
Информация о работе

Тема: Освоєння прикладної системи MathCAD

Описание: Виконання символьних та арифметичних обчислень, та робота з комплексними числами і матрицями в MathCAD. Побудова графіків у декартовій площині. Знаходження коренів рівнянь та системи лінійних рівнянь. Сума, різниця, добуток, ділення комплексних чисел.
Предмет: Информатика.
Дисциплина: Программирование.
Тип: Лабораторная работа
Дата: 08.07.2012 г.
Язык: Украинский
Скачиваний: 3
Поднять уникальность

Похожие работы:

Питання, які розглядаються при вивченні теми :

Призначення і склад панелі інструментів “Математика”

Виконання арифметичних обчислень (обчислення формул, визначених інтегралів)

Побудова графіків у декартовій площині

Робота з матрицями

Виконання символьних обчислень (знаходження похідних функцій, інтегрування)

Робота з комплексними числами

Знаходження коренів рівнянь та системи лінійних рівнянь

Лабораторна робота №1

Тема: “Виконання арифметичних обчислень, обчислення формул, визначених інтегралів, побудова графіків у декартовій площині та робота з матрицями”

Користуючись таблицями 1,2 вибрати завдання згідно варіанту.

Виконати:

обчислення формул,

обчислення визначених інтегралів,

побудову графіків на декартовій площині,

роботу з матрицями (Завдання 4):

Скласти довільну матрицю А розмірністю 3х3 та матрицю В розмірністю 3х5;

знайти обернену матрицю А;

розрахувати визначник матриці А;

транспонувати матрицю В;

помножити матрицю В на коефіцієнт;

перемножити матрицю В на А;

Таблиця № 1

варіанта Завдання 1 Завдання 2  Виконати арифметичні обчислення Виконати обчислення визначених інтегралів

 1 M = 0.54; Y = 8

  2 K1 = 4.784; K2 = -9.1

K = tan(K1) + K2

  3 A = -7.45; B = 8

  4 A = 1.25; B = 7

  5 F = 1.714; T = 10;

  6 S = -5.1; A = 1;

  7 A = 1.85; B = 18;

  8 A = 4.58; B = -0.456;

  9 A = 8.45; B = 0.97;

 

 10 A = -5.5; B = -9;

 

 11 K1 = 4.784; K2 = -9.1

K = tan(K1) + K2

  12 M = 0.54; Y = 8

  13 A = -7.45; B = 8

 

 14 F = 1.714; T = 10;

  15 S = -5.1; A = 1;

  16 A = 1.85; B = 18;

 

  17 A = 4.58; B = -0.456;

  18 M = 0.54; Y = 8

  19 A = -7.45; B = 8

  

Таблиця № 2

варіанта Завдання 3  Побудувати графіки у декартовій площині 1 крок 2 2 крок 0,5 3 крок 1,1 4 крок 0,3 5 крок 0,5 6 крок 0,2 7 крок 0,01 8 крок 2 9 крок 1 10 

крок 1,8 11 крок 0,4 12 крок 0,001 13 крок  14 крок  15 крок 1 16 крок 1,5 17 крок 1 18 крок 2,5 19 ; крок 0,2 Примітка: Показати таблицю залежності у1(х) у діапазоні 5..10 з кроком 1.

Лабораторна робота №2

Тема: 1. “Виконання символьних обчислень”

2. “Робота з комплексними числами”

Користуючись таблицею 3 вибрати завдання згідно варіанту та виконати символьні обчислення.

Таблиця № 3

варіанта Завдання 5 Завдання 6 Завдання 7  Спростити Знайти невизначений інтеграл Знайти похідну від заданої функції 1  ; (1 похідна) 2  ; (1 похідна) 3  ; (2 похідна) 4  ; (3 похідна) 5  ;

(3 похідна) 6  ; (3 похідна) 7  ; (1 похідна) 8  ; (2 похідна) 9  ; (1 похідна) 10  ;

(1 похідна) 11  ; (2 похідна) 12  ; (3 похідна) 13  ;

(1 похідна) 14  ;

(1 похідна) 15  ; (2 похідна) 16  ;

(2 похідна) 17  ;

(2 похідна) 18  ; (1 похідна) 19  ; (1 похідна) 

2. Користуючись таблицею 4 вибрати завдання згідно варіанту та виконати наступні дії: знайти суму, різницю, добуток та відношення даних комплексних чисел Z1 та Z2, а також дійсну та уявну частини кожного з них, модуль та аргумент.

Таблиця № 4

варіанта Завдання 8  Комплексні числа Одиниці виміру кута 1 Z1 = 16.7 + 741·i;

Z2 = -146.74 – 0.56·i; Град. 2 Z1 = 0,58 - 47·i;

Z2 = 54,0 – 1.56·i; Град. 3 Z1 = -4 – 8.4·i;

Z2 = 0.4 + 13.7·i; Рад. 4 Z1 = 7,1 + 14·i;

Z2 = 0,365 + 1,98·i; Рад. 5 Z1 = 0,87 – 4,7·i;

Z2 = -5,4 + 6,1·i; Рад. 6 Z1 = 8,1 + 1·i;

Z2 = – 1.56·i; Град. 7 Z1 = 0,58;

Z2 = 0,1 – 5,16·i; Рад. 8 Z1 = 10,123 + 15,1·i;

Z2 = -0,997 – 15,6·i; Град. 9 Z1 = 47·i;

Z2 = 54 – 9,91·i; Рад. 10 Z1 = 9,04 – 7,057·i;

Z2 = 6,138 + 18,27·i; Град. 11 Z1 = 14,5 + 8,04·i;

Z2 = – 6·i; Рад. 12 Z1 = 54 – 47·i;

Z2 = - 54 – 56·i; Град. 13 Z1 = 16.7 + 741·i;

Z2 = -146.74 – 0.56·i; Рад. 14 Z1 = 0,58 - 47·i;

Z2 = 54,0 – 1.56·i; Град. 15 Z1 = 7,1 + 14·i;

Z2 = 0,365 + 1,98·i; Град. 16 Z1 = 8,1 + 1·i;

Z2 = – 1.56·i; Град. 17 Z1 = 11,5 + 8,04·i;

Z2 = – 8·i; Рад. 18 Z1 = 0,58;

Z2 = 0,1 – 5,16·i; Рад. 19 Z1 = 54 – 47·i;

Z2 = - 54 – 56·i; Рад. 

Лабораторна робота № 3

Тема: “Знаходження коренів полінома та коренів системи лінійних рівнянь”

Користуючись таблицею 8 вибрати згідно варіанту значення коефіцієнтів полінома, знайти корені полінома:Таблиця № 8

№ варіанта Завдання 12  Коефіцієнти полінома  а5 а4 а3 а2 а1 1 7 -7 1 0 5 2 -5,98 4 7,65 9,1 4,65 3 9,17 5,97 54,9 -570 -372 4 0,6 4,97 12 -547 14 5 78 68,10 47,6 17,7 -78,4 6 6,89 3,8 65,9 6,123 7,64 7 -87,5 4,7 0,75 0,12 45,98 8 0,671 4,7 987 12 90 9 1,65 0,84 927 21 5 10 96 15 -57 -6 0 11 71 36 27 0,5 -76,5 12 -85 -6 -1 -4,7 -0,321 13 7 51 -64,3 2 0 14 0,98 41,5 -24 6 34,78 15 6,89 3,8 65,9 6,123 7,64 16 -87,5 4,7 0,75 0,12 45,98 17 7 -7 1 0 5 18 -5,98 4 7,65 9,1 4,65 19 -87,5 4,7 0,75 0,12 45,98 

2. Користуючись таблицею 7 вибрати згідно варіанту систему рівнянь. Розв?язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь матричним способом (за допомогою оберненої матриці).Таблиця № 7 

Обчислити площу фігури обмежену заданими функціями F1(x) та F2(x) за допомогою вбудованої функції Given та Find; відповідно до варіантів.

№ п.п. Рівняння1 Рівняння2                        

a=const 

a=const     

Довідка про меню MAthCAD

Файл (File) – робота з файлами, мережею й електронною поштою

Новый (new) - створити новий файл;

Открытие (open) – відкрити файл;

Закрытие (close) – закрити файл;

Сохранение (save) – зберегти файл без вказівки імені;

Сохранение как (save as) – збереження з вказівкою імені;

Посылка (send) – можливість відправити повідомлення по e-mail пошті;

Настройка страницы (page setup) – вказівка орієнтації папера, виставляння полів сторінки, розміру папера;

Предварительный просмотр печати (print preview)- переглянути перед друкуванням;

Печать (print) - надрукувати документ;

Недавно используемые файлы (recent files) - виведення списку недавно використаних файлів;

Выход (exit)- вихід із програми;

Редактирование (Edit) – редагування документів

Шаг вперед (redo) - перейти до наступної дії;

Шаг назад (undo) - повернутися до попередньої дії;

Вырезание (cut) - вирізувати виділене;

Копирование (copy) - копіювати виділене;

Вставка (paste) – уставити з буфера;

Специальная вставка (paste special) – дозволяє вставляти в документ дані, представлені файлами різних форматів;

Удаление (delete) - видалити виділене;

Выбор всего (select all) - виділити все;

Поиск (find) - знайти задане в текстовому чи формульному блоці;

Замена (replace) – знайти задане і замінити новим;

Переход к странице (go to page) - переходить до сторінки (указати номер);

Проверка орфографии(check spelling) – перевірити правопис;

Вид (View)- зміна способів представлення документа і приховання/відображення елементів інтерфейсу.

Панели инструментов (toolbars) – відображення або приховання панелі інструментів із кнопками швидкого доступу до команд системи: стандартний, форматирование, математика;

Математика:

калькулятор- арифметичні інструменти;

график – вставка шаблонів графіків;

матрица – вставка шаблонів матриць і векторів і деякі операції з ними;

вычисление - калькуляция, булевое;

Строка состояния (status bar) – виводить рядок стану з нумерацією сторінок і порадами, що робити в даній ситуації;

Линейка (ruler) - вивід лінійки на екран;

Области (regions) – виділяє всі блоки білим фоном, а проміжки між ними фарбує сірим фоном;

Приближение (zoom) – вибір масштабу відображення документа;

Обновление (refresh) – відновлення екрана з появою небажаних змін або при накладенні блоків;

Анимация (animate) – оживлення графіків - указівка параметрів анімації;

Воспроизведение (play back) – відтворення анімації;

Вставка

График (graph) – уставити графік:

Матрица (matrix) - уставити матрицю, указуючи кількість рядів і стовпців);

Функция (function) – уставити функцію: вибрати категорію функції, а потім її імя;

Модуль (unit) – вставити і вибрати одиниці виміру;

Изображение (picture) – уставити зображення (виводить рамку для зображення);

Область (area) – вставити ділянку: дві горизонтальні лінії, які поділяють сторінку;

Область математики (math region)- вставити ділянку математики;

Область текста (text region)- вставити ділянку тексту (уставляє рамку для набору тексту);

Разделить страницы (page breack)- уставити межі сторінок: показує границі сторінок;

Ссылка (reference)- посилання на файл (із указівкою шляху до нього);

Формат (format)

Равенство (equation) –запис рівності;

Результат (result) – виведення результату обчислень;

Текст (text) – друкування тексту;

Параграф (paragraph)- виділення параграфа;

Закладки (tabs)- мітки, по яких можна повертатися в попереднє місце;

Стиль (style) - стандарт зовнішнього вигляду

График (graph) – побудова графіка за формулою;

Цвет (color) – вибір кольору фона, підсвічування;

Математика (mathematic)

Калькуляция (calculation) – прорахувати формулу;

Калькуляция рабочей таблицы (calculate worksheet)– прорахунок робочої таблиці;

Автоматическая калькуляция (automatic calculation) – автоматичне обчислення формули;

Параметры (options) – вибір системи одиниць, параметрів екрана і обчислень;

Интернет-ресурсы:

http://эссе.рф - сборник не проиндексированных рефератов. Поиск по рубрикам и теме. Большинство текстов бесплатные. Магазин готовых работ.

http://www.maxdiplom.ru - Курсовая работа скачать бесплатно банк рефератов 10 Гигабайт.